• Home   /  
 • Archive by category "1"

Problema Sa Pamilya Essay About Myself

Pagbubuo ng isang Malakas na Pamilya Mula sa

Family Resource Kit ng UH-Manoa Center on the Family

Salin ni Ruth Elynia S. Mabanglo

 

            Ano ang kahulugan ng pamilya para sa inyo?  May ilang taong naniniwalang ang isang pamilya’y tulad ng isang magandang kahong puno ng mga bagay na gusto nila: pagmamahal, katuwaan, pagkakaroon ng kasama (companionship) at iba pang magagandang bagay; isang kahong mabubuksan kailanma’t nais nila ng mga bagay na ito. Marahil, mas nakakatulad ng isang walang lamang kahon ang pamilya.  Nagiging maganda at makabuluhan ito batay sa kung ano ang ginagawa rito ng mga tao.  Kailangang sidlan muna ito ng laman ng mga tao bago may makuhang anuman mula rito. Kung nais natin ng pagmamahal at katuwaan sa ating mga pamilya, kailangang magtanim muna tayo ng pagmamahal, paglilingkod at paghikayat sa isa’t isa. Ang mga ito ang nagpapatigib sa kahon. Ang paglalabas ng higit sa isinilid natin ay magpapabasyo sa kahon sa malao’t madali.

              Matatagpuan sa buong mundo ang maraming matatag na pamilya.  Maaaring mayaman o mahirap sila.  Maaaring iba-iba rin ang pagkakabuo nila, halimbawa:  

 • isang ina, ama, at mga anak, o

 • isang ina na may isa o higit pang anak, o

 • mga lolo’t lolang kasama ng kanilang mga anak at apo, o

 • mag-asawang walang anak.  

            Matatatag na pamilya ang pundasyon ng lahat ng dakilang bansa.  Tumutulong silang humubog ng mga taong nagiging katulad natin.  Kung kailangan nating lumakingmalulusog at maliligaya ang mga anak natin, mahalagang magkaroon tayo ng matatatag na pamilya.

 

Anim ang Katangiang Kailangan sa Pagbubuo ng Matatag na Pamilya  

            Para mapuno ang “kahon”, kailangang magkaroon ng sumusunod na katangian ang isang pamilya:  

 • may pananagutan (komitment) sila sa isa’t isa;

 • nagpapakita ng pagpapahalaga;

 • may mabuting komunikasyon;

 • may panahong nagkakasama-sama sila;

 • sumusunod sa kanilang mga paniniwalang ispiritwal at umaayon sa kanilang mga pagpapahalaga;
 • nakakaagapay sa stress.

 

Pananagutan/Komitment  

            Makatutulong tayong lalong mapatatag ang pamilya sa pagkakaroon ng pananagutan sa isa’t isa,  sa pagiging tapat, sa pagsasama-sama bilang isang pangkat, at sa pag-aalaga sa isa’t isa.  Maraming paraan para maipakita ang pananagutan at mapanatiling ligtas, malusog at maligaya ang pamilya.  Narito ang ilan:  

 • Maging tapat sa inyong pamilya.  Bawasan ang mga aktibidad sa labas at gumugolng mas maraming oras sa piling nila.
 • Tuparin ang mga pangako sa ibang miyembro ng pamilya.
 • Sa puntong sekswal, maging tapat sa kapareha.
 • Maging maaasahan.  Tumawag sa bahay kung mahuhuli ka ng uwi.
 • Tumawag at magsabing “mahal kita” kung naglakbay ka sa malayo.
 • Bumuo ng mga alaalang pampamilya.  Magtago ng family album na may mga retrato at kuwento.
 • Kapag may problema, tumawag kaninuman, sa isang kamag-anak, kaibigan o isang tagapangalaga ng kalusugan*, para matulungan kayong harapin ito.
 • Ano pa ang ibang paraan para maipakita ninyo ang pananagutan?

 

Pagpapahalaga  

            Kapag ipinakikita natin ang pagpapahalaga sa pamamagitan ng mga salita at gawa, naipakikita natin sa ating pamilyang pinahahalagahan at itinatangi natin sila.  Maiging isipin kung gaano natin pinahahalagahan ang iba.  Ngunit, hindi nila malalaman ang nararamdaman natin hangga’t hindi natin sinasabi.  Maraming pamilya ang may espesyal na pagtitipon kung Araw ng mga Ina o Araw ng mga Ama upang maipadama ang pagpapahalaga sa magulang.  Maraming kultura ang nagdiriwang ng mga tanging araw para parangalan ang mga bata.  Narito ang ilang ideya tungkol sa ibang paraan ng pagpapakita ng pagpapahalaga:

 

 • Sabihin sa isang miyembro ng pamilya na siya ’y mahal ninyo.

 • Magsabi ng anumang positibo sa bawat miyembro ng pamilya araw-araw.

 • Sorpresahin ang isang miyembro ng pamilya   (halimbawa, isang ginawang kard) kahit na walang okasyon.

 • Dalasan ang pagyakap sa mga miyembro ng pamilya.

 • Hanapin ang mabuti sa bawat miyembro ng pamilya.   Sabihin ito sa kanila.

 • Tulungan ang isang miyembro ng pamilya sa kanyang gawain ( pagliligpit, paglalaba, paghuhugas ng pinggan, atbp.)
 • Maglista ng 5 bagay na gusto ninyo sa isang miyembro ng pamilya.   Ibigay ang listahan sa miyembrong iyon bilang isang regalo. 

 

Pag-agapay

           Dumaraan sa panahong nagkakaproblema ang pamilya.  Magagamit nila ang problema para maging lalong matatag at malapit sa isa’t isa.  Kung medyo babaguhin natin ang ating pag-iisip, makikita nating ang krisis ay isang oportunidad para maging matatag.  Narito ang ilang bagay na maaaring subuking kung dumating ang problema.  

 • Mag-isip ng anumang mabuti, gaano man kasama ang sitwasyon.
 • Humingi ng tulong sa sinumang dumaan na sa katulad na krisis (kamag-anak, kaibigan, kapitbahay), o humingi ng payo sa mga espesyalistang gaya ng sikolohista, abogado, o tagapangalaga ng kalusugan.  Tumawag sa isang crisis hotline o minister.  Makatutulong silang humanang ng tutulong sa inyo.
 • Matutong magsama-sama bilang isang pamilya.  Sa pamamagitan ng pagsasama-sama. Maliligtasan ng pamilya ang kahit pinakamahirap na problema.
 • Tandaang ang anumang pagbabago sa buhay -- pagsilang ng isang anak, bagong trabaho o pagkataas sa tungkulin, kasal, kamatayan o pagreretiro--ay laging stressful.
 • Tandaang ang mga stress, problema at paghihirap ay bahagi ng buhay.
 • Harapin ang mga problema nang dahan-dahan.  Gumawa ng listahan ng mga bagay na dapat gawin at isa-isang asikasuhin ito.
 • Huwag alalahanin  ang mga nakalipas o ang mga bagay na wala kayong kapangyarihang kontrolin.
 • Manood ng isang nakakatawang sine, tumawag sa isang kaibigan, makipagkuwentuhan nang masasayang kuwento, piliting tumawa at/o umiyak.
 • Mag-ehersisyo para mawala ang tensiyon at matulungan kayong magrelaks.  Gawin ito nang magkakasama bilang isang pamilya.

Komunikasyon

              Gaano man kahirap, importante sa isang pamilyang magkaroon ng komunikasyon. Kailangan nating kausapin, pakinggan, at unawain ang isa’t isa.  Kailangang may makahati tayo sa ating mga kaisipan at damdamin.  Sa ganitong paraan tayo natututong magtiwala at umasa sa isa’t isa.

              Araw-araw, nagbibigay ng pagkakataon ang buhay para gawin ito.  Narito ang isang halimbawa:  

 • Magbigay ng pagkakataon para mag-usap -- sa paglalakad, pagkain, o habang naghuhugas ng pinggan.  Pag-usapan ang mga pang-araw-araw, gayundin ang mahahalagang bagay.

 • Sabihin ang masasakit at nakahihiyang karanasan, gayundin ang mabubuti.

 • Maging isang mabuting tagapakinig -- sa katandaan man o kabataan.

 • Kung mainisin o masyadong tahimik ang isang  miyembro ng pamilya, tanungin kung ano ang problema, ngunit maging sensitibo rin kung nangangailangan ito ng pribasya.

 • Maging bukas-loob na magsabi kung ano ang nakaaabala sa inyong isip o kung ano ang ikinagagalit ninyo; huwag hayaang lumala ito.

 • Maging ispesipiko.   Sabihing isa-isa ang problema.  Igalang ang ideya ng bawat isa kahit hindi ninyo ito sinasang-ayunan.

 • Alisin ang karahasan sa pamilya.   Magtalo nang walang paluan.  Disiplinang walang sampalan.

 

Oras  

            Dahil masyadong marami tayong pinagkakaabalahan sa buhay, wala tayong panahong makita o makasama ang isa’t isa.  Mahalagang maglaan ng panahon para magkasama-sama upang makita ang isa’t isa at maging matibay ang bigkis ng pamilya.  Maraming paraan para magkasama-sama.  Nakalista sa ibaba ang ilan:

 • Basahan ng libro o makipagkuwentuhang kasama ang mga bata bago matulog.

 • Patayin ang TV at maglarong magkakasama.

 • Gugulin ang mga holiday at espesyal na okasyon sa piling ng buong pamilya.  Magplano ng mga lingguhang gawaing kalulugdan ng buong pamilya.

 • Paminsan-minsan, isama sa trabaho ang inyong mga anak para makita nila kung ano ang ginagawa ninyo.

 • Magtrabaho bilang isang pamilya sa isang proyektong pang-eskwela o pangkomunidad, gaya ng pamumulot ng basura.

 • Kahit isang beses isang araw, kumaing magkakasalo bilang isang pamilya.

 • Dumalo sa miting ng mga magulang, sa isang pangyayaring pang-isport o pang-eskuwela, at sa mga seremonyang kumikilala ng tagumpay ng isang miyembro ng pamilya.

 • Gawing “malaki” o “importante” ang kaarawan ng bawat isa.

 • Makipag-ayos sa isang mag-aalaga ng bata para makapag-date kayo ng inyong kabiyak nang kayo lamang dalawa.

 

Pagpapahalaga at Paniniwala

              Nagsisimba man sila o hindi, may pinananaligangdakilang kabutihan o kapangyarihan sa kanilang buhay ang matatatag na pamilya.  Ang pananalig na iyon ang nabibigay sa kanila ng lakas at layunin.  Iniimpluwensiyahan nito ang kanilang pang-araw-araw na kaisipan at kilos.  Ang sumusunod ang ilan sa mga paraan kung paano maipapatupad ng pamilya ang kanilang paniniwala:  

 • Tratuhin ang pamilya kung paano mo tatratuhin ang sarili.

 • Imbitahan ang isang kaibigang makipaghapunan sa inyong pamilya.

 • Ipagdiwang ang religious holidays sa piling ng pamilya.

 • Makipagpangkat sa inyong pamilya sa pangangalaga ng kalikasan: bawasan ang mga ginagamit; muli’t muling gamitin ang ilang bagay, mag-recycle ng papel, bote, plastik at iba pang karaniwang itinatapon.

 • Gumamit ng kuwento sa pagtuturo sa mga anak ng pagpapahalagang gaya ng katapatan, paumanhin at pananagutan.

 • Magboluntir ng oras o pera sa isang kapaki-pakinabang na layuning pinaniniwalaan ninyo.

 • Magkakasamang magsimba o magpasalamat, sa anumang paraan ng pagsampalatayang ginagawa ng inyong pamilya.

 • Maging modelo ng inyong pamilya sa pagsasabuhay ng inyong mga paniniwala.

 

back

 

Sa pamilya natin unang madarama ang pag-ibig. Ito ang kauna-unahang paaralan na napagdaanan ng sinumang tao na nabuhay sa mundo. Pamilya ang karamay sa bawat sakit at pighati. Pamilya rin ang kasalo sa kahit kaunting ligaya. Ako po si Clair at ito ang aking kwento.

Masaya ang aming pamilya, si Tatay ay responsable at mapagmahal na Ama at si Nanay naman ay maunawain at masipag na ilaw ng sambahayan. Apat kaming magkakapatid at ako ang pangalawa. Maligaya kaming namumuhay sa Surigao. Minana ni Tatay sa kaniyang mga yumaong magulang ang medyo malaki-laking bahay at dalawang ektaryang lupain. Napakasipag ni Tatay at gamay na gamay ang pagtatanim. Nagawa niyang palaguin ang lupa at sa loob ng sampung taon ay trumiple ang aming lupa. Kapag kasi maganda ang ani ay bumibiling muli ng lupa si Tatay.

Sa pribadong paaralan kami nagsisipag-aral na magkakapatid at nabibili namin ang lahat ng kailangan namin pati na rin mga gusto namin. Ngunit dumating ang isang hagupit sa aming buhay na sumubok sa katatagan ng aming pamilya.

Nakursunadahan ng isang mayamang negosyante ang aming mga lupain. Pagtatayuan daw niya ng isang malaking mall. Ipinagbili na kasing unti-unti ng mga kapit-bahay namin ang kanilang lupa at ang kay Tatay na lamang ang hindi. Pilit nila kaming ginigipit, tinatakot para lamang ipagbili ang lupa. Hanggang sa nagulat na lamang si Tatay nang maglabas sila ng dokumento na pag-aari na pala nila ang lupa. Sang-ayon sa kasulatan ay hindi daw si Tatay ang tunay na nagmamay-ari ng lupa kundi ang isang kong Tiyuhin na ganid. Ang lupa kasing pamana ay walang titulo subalit pag-aari na ito ng ninuno ni Tatay bago pa raw dumating ang mga kastlila. Ang sinasabing Tiyuhin namin na nagbenta ay pinsang makaapat ni tatay.

Lumaban si Tatay ng batas sa batas. Ipinagbili niya ang ibang lupa para gastusin sa husgado. Subalit paanong mananalo ang isang kagaya ni tatay laban sa dambuhalang kumpanya. Dumating ang panahon an natutuliro na si tatay. Gusto na niyang sugurin ang Tiyuhin naming ganid. Dumadalas na rin ang mga death threat at pananakot sa amin.

Minsan ay kinausap namin si Tatay

“ Tay, hindi naman po mahalaga ang lupa. Ang mahalaga po ay ang buhay natin at ang pamilya natin. Lisanin na po natin ang lugar na ito” Tinig iyon ni Ate

“ Lupa natin ang mga ito. Ito ang ipamamana ko sa inyo kapag nawala kami ng Nanay n’yo. Hindi natin ito iiwan” mariing pahayag ni Tatay

“ Pero Itay, lagi na po kaming natatakot at hindi na makatulog sa gabi. Naapektuhan na po ang pag-aaral namin. Ayaw po namin na may masamang mangyari sa inyo” patuloy na pakiusap ni Ate.

Nalamuyot ang loob ni Tatay. Nagpasya kaming magpunta sa Maynila, sa bahay ng isa niyang pinsan.

Maykaya ang aming kaanak sa Maynila, may ari daw sila ng isang mini-mart. Inaasahan namin na tatanggapin nila kami ng maayos dahil kapag bumibisita sila sa Surigao ay para silang mga hari at reyna kung istimahin namin.

Ngunit, bakit nagkaganoon? Sa una lamang sila mabuti sa amin. Nang magtatlong buwan na kami ay nagpakita na ng pagkairita ang aming mga kaanak. Nagdadabog sila kapag kami ay kaharap. Nagsisigawan sila na para bang sa amin galit at hindi lamang masabi na magsilayas na kami. Hindi naman kami manhid, kaya kahit hindi namin alam ang pupuntahan ay nagpunta kami sa iskwater.

Namulot kami ng mga plywood, yero at karton. Pinagtagni-tagni na rin namin ang aming mga kumot. Mababait naman ang iba naming mga kapit-bahay. Ang iba kasi ay taga Surigao din kaya tinulungan nila kami sa pagtatayo ng aming Barong-Barong.

Napakahirap pala sa iskwater, bukod sa lagi kang kinakabahan dahil baka ipa-demolish ng may-ari ang lugar ay talagang mahirap lalo na at umuulan. Ilang gabi din yata kaming nag-iiyakan dahil hindi kami sanay sa ganoong buhay. Nagpuputik ang lugar kapag umuulan, tumutulo din sa loob ng aming barong-barong. Napakalamok din kapag gabi at umaalingasaw ang amoy ng estero. Wala rin kaming kubeta, nagsisidumi lamang kami sa arenola at aaminin ko na itinatapon namin sa estero. Naliligo na rin kami sa malaking Batya, isang balde lang yata ang tubig na gamit namin sa paliligo. Napakahirap sa iskwater.

Masasabing magulo din ang lugar, may mga maliliit na awayan ang magkakapit-bahay dahil sa mga tsismisan. Pugad na rin ito ng mga adik at mga petty criminal. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito ay tao pa rin kami na naninirahan dito at lahat ng tao ay may kakayahang magmahal at magbagong-buhay.

Para lamang makasabay kami sa buhay Maynila ay nagtrabaho ang aming mga magulang at si Ate sa mga pabrika. Salamat at may baon kaming pera na ginastos sa pag-aaply gaya ng pagkuha ng NBI clearance at iba pang papeles na kailangan para matanggap sa trabaho.

Dahil ako ang pangalawang pinakamatanda ay ako naman ang naging bahala sa pag-aayos at paglilinis ng Baronbg-Barong. Akon a rin ang nagluluto at naglalaba, tinutulungan naman ako ng mga nakababata ko pang kapatid.

Kahit na nasa ganon kaming sitwasyon ay nakahihinga pa rin kami ng maluwag. Sabi nga ni Nanay ang mahalaga ay sama-sama kami at hindi nagsisipaghiwalay. Nang 18 na si Ate ay nagpaalam itong mag-abroad, nakarating siya sa Singapore.Dahil sa kaniya ay naging maayos-ayos ang aming buhay. Naipabato namin ang aming bahay at nakabili kami ng mga kasangkapan. Kahit kami ay iskwater ay naging kumpleto kami sa mga kagamitan.

Patuloy pa rin kaming nagsikap hanggang sa na-regular si Tatay sa trabaho at si Nanay naman ay nakabili ng makinang panahi at sa bahay na lamang nagtrabaho. Pinag-aral din ako ni Ate sa PUP. Awang-awa nga ako kay Ate, siya sana ang pinakamatalino sa amin.Alam ko na gustong-gusto niyang mag-aral subalit dahil sa pagmamahal sa pamilya ay nagsakripisyo siya para sa amin.

Masasabi kong nagsasakripisyo din ako, pilit kong iniwasan ang mga manliligaw ko dahil hindi ko ipagpapalit ang aking pamilya sa kaligayahang pansarili. Nakita ko na ganoon din ang ginagawa ng aking mga kapatid.

Nag-aaral din ang mga kapatid ko, parehas silang nasa Hayskul. Dumating na naman ang dagok sa aming buhay. Ipinademolish ng mayor ang mg iskwater. Binibigyan naman kami ng relocation pero sa San Jose del Monte, Bulacan daw. Malayo sa aming paaralan at sa trabaho ni Tatay. Kaya sa halip na mag- relocate ay humanap na lamang kami ng ibang mapag-iiskwatan.
Naging ganoon ang buhay namin, puno ng panganib, pagsubok, kalungkutan subalit kami ay maligaya pa rin dahil patuloy kaming nagmamahalan at nagkakaisa bilang pamilya.

Dumating ang pinakamaligayang sandali nang makatapos ako ng kursong accountancy. Huminto ang isa kong kapatid sa pag-aaral para bigyang- daan ang aking pagre-review. Salamat sa Diyos at ako ay nakapasa sa pagsusulit at naging ganap na accountant. Anim na buwan matapos akong nagkaroon ng trabaho ay kumuha na ako ng disenteng Boarding house para sa aming magpapamilya. Masayang-masaya si Ate. Ilang taon na naman ang lumipas at nakatapos na naman ang aking dalawang kapatid. Ang isa ay Food Technologist at ang isa ay Guro sa elementarya.

Ganito pala ang pamilya, kahit anong pagdaanan ay kailangan lamang ang pagtutulungan at pagkakaisa. Salamat sa Diyos at nagtagumpay kami. Ngayon ay may bahay na kaming hinuhulugan sa isang subdibisyon sa Cavite.

Si Ate na sobrang sakripisyo ang ginawa para sa amin? Nasa Amerika na siya ngayon, pinakasalan siya ng isang Sundalong Amerikano. May isa na silang anak at maayos ang kaniyang buhay. Ganoon pala kapag inuna mo ang ibang tao bago ang iyong sarili ay pagpapalain ka ng Maykapal. Nilalakad na rin ni Ate ang mga papeles ng aming mga magulang para makuha niya sila sa Amerika.

Ito ang aming kuwento, pamilyang nagsikap na magkaisa sa kabila ng kalungkutan. Pinatibay kami ng pagmamahaln sa kabila ng kahirapan. Nagtagumpay kami dahil sa pagtutulungan. Patuloy kaming tumatatag dahil sa pamamatnubay ng Diyos.

 

About shallom

Simpleng tao,sana magustuhan n'yo at may mapulot kayo sa mga akda ko.Masaya na po ako kapag nakikita ang inyong mga komento. Salamat po.

 • “Kapalaran ba’y Nasa Palad?”- May 19, 2015
 • Handa ka na bang magkaanak?- May 17, 2015
 • OFW- Human ATM- May 14, 2015
 • Masarap at pinapangarap na bawal- May 14, 2015
 • Handa Ka Na Bang Mag-asawa?- May 11, 2015
 • “Honey, sorry”- May 10, 2015
 • Anak ng Tinapa- April 18, 2015
 • Sino sa Dalawang Eba?- April 18, 2015
 • Bestida- April 14, 2015
 • Pambayad- July 21, 2014

One thought on “Problema Sa Pamilya Essay About Myself

Leave a comment

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *