• Home   /  
  • Archive by category "1"

Tagalog Essay Tungkol Sa Pasko

HABANG papalapít ang Kapaskuhan, damang-dama ang diwa nito sa mga awitin, pelikula, at mga programa sa TV. Sa palagay mo, ano ba talaga ang diwa ng Pasko?

  • Pag-alaala kay Jesu-Kristo
  • Panahon ng pagbibigayan
  • Pagtulong sa nangangailangan
  • Pagsasama-sama ng pamilya
  • Pagtataguyod ng kapayapaan

Gaya ng sinabi ni Gobernador Henry, hindi nagagawa ng maraming nagdiriwang ng Pasko ang alinman sa mga iyan. Tuwing Kapaskuhan, ang mga tao ay karaniwan nang nagiging abala, nai-stress, at higit sa lahat, nagiging magastos. Nawawala na ba ang tunay na diwa ng Pasko?

Tayong lahat ay hinihimok ng Bibliya na alalahanin si Jesu-Kristo, maging mapagbigay, tumulong sa mga nangangailangan, at maglaan ng panahon sa ating pamilya. Tinuturuan din tayo nito na maging mapagpayapa. Kaya sa halip na talakayin kung bakit may mga taong hindi nagdiriwang ng Pasko,* ang tatalakayin ng seryeng ito ay ang sumusunod na mga tanong:

  • Ano ang iniisip ng ilan na dapat maging dahilan sa pagdiriwang ng Pasko?
  • Bakit isang hamon na makadama ng kagalakan at pag-ibig tuwing Kapaskuhan?
  • Anong mga simulain sa Bibliya ang nakatulong sa milyun-milyon para makasumpong ng mga bagay na higit pa sa Pasko?

Bambino de Belen3:26am, 14 October 2008

Nais ko pong ibahagi ang aking Essay na ginawa for Christmas:

ANG PAGDIRIWANG NG PASKO: ISANG MAHALAGANG PAGNINILAY
Ni: Lance Eli B. Silva

Sa aming Tahanan ( kung nasa bahay laamng ako tulad nuong nasa elementarya at haiskul pa ako), Hindi ako natatahuimik kapag wala ni isang katiting na dekorasyong Pampasko sa aming tahanan pagdating ng unang araw ng Setyembre. Hinahalungkat ko ang halos mga lagayan sa kwarto naming para lamang makakuha ako ng mga pangsabit sa pinto na ginamit nuong nakaraang Pasko, para lang isabit muli. Ang Christmas tree ay huli na naming itinatayo, mga Nobyemre o Disyembre na namin ito itinatayo.

Tulad ng halimbawang ito, tayong mga Pilipino ay nananabik sa pagsapit ng Pasko. Sa nakararami, pagtuntong pa lamang ng buwan na may ‘ber’ ay nagsisimula nang magkabit ng mga Pamaskong dekorasyon, o di naman kaya ay magpatugtog ng mga awiting Pamasko. Sa mga istasyon ng radio, makakapakinig ka na rin nito, subalit kahit paulit-ulit ay hindi naman pinagsasawaang pakinggan. Ang iba naman ay nagsisimula nang maghanap ng mga pangregalong mura pero magaganda na ibibigay sa mga inaanak at mga mahal sa buhay. May ilan nang nag-iipon o nagbabadyet para sa Noche Buena, at maraming marami pang ibang uri ng paghahanda mayroon ang mga Pilipino kung sasapit ang Pasko. Patunay ito na ang Pasko ay may malalim na pakahulugan para sa atin.

Bilang Kristiyanong bansa sa Asya, ang Pilipinas ay kilala sa buong mundo bilang Bansa na may pinakamahabang Pasko. Marahil na rin siguro, daig pa sa ating Pasko ang mga “Winter Wonderland” o “White Christmas” ng mga taga-Amerika o mga taga-Europa. Ang opisyal na simula ng Pasko sa Pilipinas ay sa ika-16 ng Disyembre, kung saan, ito ang simula ng tradisyong tinatawag na “Misa de Gallo” o Simbang Gabi, na siyang misa-nobenaryo para sa pag-aantay sa pagdating ng ika-25 ng Disyembre kung saan ito na ang mismong Araw ng Pasko. Natatapos naman ang Pasko sa Araw ng Epipanya o sa ilang lugar tulad sa Nueva Ecija at Marinduque, ay sa ika-6 ng Enero na tinatawag na “Three Kings.” Ang tradisyong ito ay kung saan, maroong 3 kalalakihang lumilibot na nakadamit-hari, at bawat mga batang kanilang madaanan ay kanilang binibigyan ng mga kendi. Ang Epipanya naman ay unibersal na pagdiriwang ng Wakas ng Pasko sa Kalendaryo ng Simbahan kung saan, ginugunita ang pagdalaw ng 3 Mago sa kinaroroonan ni Jesus, na ang gumabay sa kanila ay ang talang maliwanag.

Kaya naman sa inspirasyon ng unang Pasko ay nagkaroon ng pagbibigayan ng regalo. Mula sa mga ninong at ninang, hanggang sa pagbibigay natin nito sa mga mahal natin sa buhay. Sa amin, ang ginagawa ko ay tuwing ika-24 ng Disyembre, Bisperas ng Pasko, ay may mga laan akong mga regalo para sa mga bata sa lugar namin, at bawat isa ay may numero, at kung ano ang mabunot nilang numero sa palabunutan, iyon ang makukuha nila, ang laman ng mga regalo, ay iba’t-ibang mga tsokolate. Sa simpleng regalong ito na ipjinamimigay ko sa mga bata sa amin, ditro ko nakikita ang pagpapahalaga ko sa pagdiriwang, at saka, pamamaraan ko na rin ito para ibahagi ang mga biyayang natanggap ko sa buong taon, at itinaon kong Pasko para mas masaya. Ang makita sa kanila ng mga ngiti at mga salita ng pagpapasalamat sa kanila ay sapat na upang maramdaman kokaligayahan sa aking puso. Ang pagbibigay natin nito ng regalo ay bunga na rin ng pag-alala na tayo ay biniyayaan ng pinakadakilang regalo sa sangkatauhan, at iyon ay ang pagparito ng bugtong na Anak ng Ama, na si Jesus, na dahilan ng ating katubusan sa pagkakagapos ng sanlibutan sa kasalanan.

Ang Pasko ay ang Pagdiriwang ng buhay, buhay na si Kristo ang nagbigay sa atin. Ito ay isang tunay na manipestasyon kung paanong iniibig tayo ng Diyos. Kaya naman, asng Pasko ay naganap dahil sa hiwaga at misteryong bumabalot sa kamalayan ng Diyos, at lalo na ang kanyang pag-ibig na di nagmamaliw. Ang Pasko ay hindi lamang regalo, dekorasyon noche buena o iba pa. Kung bibigyang lalim ang kahulugan ng pagdiriwang nito, wala itong ibang nais iparating sa atin, kundi ang mensahe ng walang hanggang pag-ibig ng Diyos, na siyang naganap ng ang Bugtong na Anak ng Diyos ay nagkatawang-tao, at isinilang sa atin sa isang hamak na sabsaban, ng isang butihing Birhen, ang ating Inang si Maria.

Kaya naman, sa mahabang pagdiriwang ng Pasko natin dito sa Pilipinas, alalahanin natin at balik-tanawin natin ang naganap sa Bethlehem nuong unang Pasko, dalawang libong taon na ang nakakaraan. Pagnilayan natin kung gaanong iniibig tayo ng Diyos. Alalahanin natin ang mga biyayang ito na ipinagkaloob sa atin. Ito ang tamang panahon at pagkakataon, upang magpasalamat sa kanya. Sa ganitong pag-ibig ng Diyos, tunay na makikita sa bawat puso ng tao na buhay na buhay ang diwa ng Pasko. Muli, ang Pasko ay dahil kay Kristong nagliligtas at nagmamahal sa atin.

Nawa ang tunay na diwa ng Pasko ay manatili sa ating mga puso at patuloy nating pagyamanin habambuhay. “MARANATHA: HALINA O JESUS AT MANAHAN KA SA AMING MGA PUSO!”

ISANG MALIGAYANG PASKO AT MASAGANANG BAGONG TAON SA INYONG LAHAT!!!

One thought on “Tagalog Essay Tungkol Sa Pasko

Leave a comment

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *